Saturday, May 15, 2010

毅行者100

作為一項比賽的名稱,毅行者的賽例看似簡單︰一百公里,四十八小時,九個檢查站,四人同行,籌款。作為一種運動員的名稱,毅行者須擁有一些特質。我的體會是,參加毅行者容易,做一個毅行者難。本欄一連三星期列出一百項毅行者應有的特質,助你做一個配稱得上毅行者的毅行者。

67. 下雨天 比賽當天下雨,把預計完成時間加長10%至20%。

68. 針與草 針山外表嚇人,但草山更可怕。

69. 提防雞公 雞公山在任何天氣和時間,空氣皆不流通,夜行也可能中暑,小心。

70. 正確裝備 我用過無數的「毅行者裝備」,我穿着我認為最舒服的衣服,全部在普通店舖購買(通常等減價先買)。

72. 推動力 考慮明年參加毅行者?今年先做Support Team。

73. 相信天文台 不談論天文台的天氣預測是否準確,毅行者在操練和比賽時候都是天氣的奴隸 ? 能否達到目標看天氣。

74. 瞓得好 無人在比賽前一晚瞓得好,關鍵是比賽前一晚之前一晚。

75. 唔睇都要買 無人從頭至尾讀過蔡東豪寫的《毅行者》,但放在書架幾有型。

76. 跑落山 雙腳疲倦與否,跑落山感覺都很爽。

77. 行山減肥 參加減肥公司必瘦療程吧,人家開門做生意,一定有辦法。減不到,毅行者不會回水。

78. 四目交投 在檢查站拿水和食物的時候,除了講唔該,謹記跟義工有眼神接觸。

79. 化妝(一) 化了妝的女參賽者,不會行得快。

80. 化妝(二) 化了妝的女參賽者,不在乎行得快或慢。

81. 策略性行山 當毅行者在談論賽程時,用上「策略」兩個字,代表速度慢了。

82. 哭 五個毅行者可以流淚的時刻:第一次完成毅行者;第一次Full Team完成毅行者;創出Personal Best;在終點意外地見到家人在迎接;比賽完小腿做按摩的時候。

83. 再哭 除了以上五個可以流淚的時刻,大腿內側磨擦受傷,賽後脫褲的時候可喊一次,沖涼的時候再喊多一次。

84. 有選擇 你跟毅行者隊友見面時間多過父母兄弟,隊友有得揀,盡量揀些志同道合的隊友。

85. 提防惡犬 我行了十年,未被狗咬過,但仍然好怕流浪狗

86. 解不開的謎 為什麼行山行幾十個鐘頭仍興致勃勃,但陪女人行街行十多分鐘即感疲倦?

87. 老餅有力 毅行者是少數不受年齡影響成績的體力運動,年長毅行者的意志甚至比年輕毅行者更勝一籌。

88. 中年危機 不少中年男人參加毅行者得到家庭支持,因為他們應付中年危機還有其他選擇,例如美少女和保時捷。

89. 唔輸得 毅行者是跟自己比賽,無輸贏這回事,但遇到穿牛仔褲或扮鬼扮馬的參賽者,一定一定不可以落後於這些人或動物,任何時候都不可在蜘蛛俠的後面。

90. 我唔係KK 你毋須(或無可能)跟到KK,因為佢行得好快好快,但一定要學KK完成比賽的精神。KK格言是,只要仲有雙腳,都要行到終點。

91. 家家有求 「四人同行」的其中奧炒是「他朝君體也相同」,你唔好以為自己好醒。

92. 提防11月 你對毅行者無興趣,11月避開所有毅行者,一齊食Lunch會悶死。

93. 茅坪的天使 送薑茶的大叔是黃山,他跟樂施會無關,是自發性來服務毅行者,飲過薑茶後,說聲︰「黃山,多謝。」

94. 停下來 麥理浩徑第二段西貢沙灘是全香港最美麗景色之一,停下來欣賞是正常不過的行為。

95. 放飛劍 口水和鼻涕有時要排出體外,要做就要做,但要注意他人安全,儘量在無人見到的情況下做,因為過程通常惡心。

96. 科學行山 毅行者的一切其實並不玄妙,大部分事情可以科學來解釋,「命」、「邪」、「天」等字眼不應出現。

97. 世界仍在轉 參加毅行者確實是一件興奮的事情,不過記着,參賽者四千人,加上支援隊伍和大會工作人員和義工,參與人數約一萬人;在同一時間,香港仍有七百萬人做其他事。

98. 衝過終點 腳彷彿斷了,體內沒多一滴體力,但你仍會找到跟隊友一起跑過終點的氣力。

99. 終點禮儀 完成後,可為所欲為,坐着睡着都可以,在終點Hea足幾個鐘頭,享受毅行者嘉年華。

100. 其實很簡單 一百條可濃縮至這五條︰Have Fun、Be Nice、龜贏兔、四人同行、明年再來。

三之三

撰文:蔡東豪 Tony Tsoi / 2010.5.15 逢星期六刊於《信報》

No comments:

Post a Comment