Sunday, June 28, 2015

終點過後

大伙兒在衝線位置影過相後,移師室內,毅行者腦裏充滿矛盾。行完100公里,當然興奮至極,回想十數小時之前,曾想過退出,行得完的確是一種成就。說時遲,那時快,腦海立即湧出相反看法,幾個月來拋妻棄子,其間不斷折磨身體,值得嗎?做過了,也完成了,夠了,星期日還有好多其他事可以做,這次是最後一次。
入到室內,坐下休息,等叫名上台領獎狀。坐下原來是這麼舒服,自己原來真的很攰,此時毅行者不想多想,先休息吧。輪到上台領獎狀,又一輪興奮,哎,點解對腳唔郁得,起身可以是一個大工程,毅行者再怪責自己,咁辛苦為乜!
領完獎狀,又影多一輪相,各自回家。回家後,第一件做的事,是沖涼。除衫又是另一項大工程,手腳郁動像慢動作,身體有多處地方不適宜郁動。花灑水撞向毅行者身體,到達下體的一刻,那種痛楚不能以筆墨形容,忍不住大叫一聲。各位男性毅行者,你懂的,行100公里的身體重災區,是大髀內側,行的時候已經知道大鑊,死忍住,不敢看,這時候遇上熱水,嘩一聲!老婆在外面問:「你沒事嗎?」有事呀,但不知怎開口。
沖完涼吃東西,見到食物,毅行者發現超肚餓,這一餐食量大過平日兩倍。但不敢吃太多,因為好攰,知道就快要瞓覺,不想吃得太飽。上床前,毅行者腦裏繼續交戰,100公里真係好玩,但付出這麼多,好像不太值得,其他隊友怎想,好像未有機會詳細傾……個頭接觸到枕頭,立即瞓着。
一覺瞓12個鐘頭,原來是有可能的,不是老婆叫,也不知醒。個腦起咗身,但身體不肯起身,擾攘一段時間才起身刷牙。新的一天充滿希望,忽然間好開心,想起回到公司可把壯舉告訴同事,興奮起來。有幾個同事把捐款金額和是否行得完掛鈎,今次贏牙骹戰兼贏捐款。上班前,毅行者考慮是否帶張獎狀回公司,或者應該鑲起,至少要過膠。
在公司整個上午加埋食晏,毅行者向同事細數比賽點滴,例如當時真的想退出、對腳起了5個水泡……同事不在場,誇張一點也不會被踢爆。這一日在公司行來行去,自豪感令整個人好像在空中飄起。同事食晏特別快,大家好像聽夠,食完晏,回到公司,毅行者想繼續講,但同事見到就走開,毅行者好像患了傳染病。
比賽後的一日冇心機做嘢,是正常的,這刻毅行者終於一個人靜下來。想通了,拿起手機,在毅行WhatsApp group上打:「今個星期日行唔行山?」

蔡東豪  刊於蘋果日報

No comments:

Post a Comment